February 27, 2007

Last Existence...


3 comments:

un-assignment said...

ชีวิต คือการดำรงอยู่...
ใช่หรือไม่? ชั่วชีวิตคนเรานั้น ล้วนแคว้งคว้างอยู่กลางคลื่นแห่งทุกข์สุข...

และถ้าชั่วชีวิต คือความฝัน...
บางที...การดับสูญ อาจเป็นการตื่นของความจริง...

และถ้ารู้วันนัดหมายกับการตื่น...
เราอยากจะฝันถึงอะไรในฉากสุดท้ายของชีวิต?...

solitary animal said...

จะเป็นคนดีเกินไปมั๊ย ถ้าจะบอกว่า..

ฝันถึงโลกที่ดีกว่าเมื่อครั้งที่เราย่างกรายเข้ามา

ต้องถามต่อว่า...เราจะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้บ้าง?


:)

un-assignment said...

การเป็น 'คนดี' ย่อมไม่มีอะไร 'เกินไป' อย่างแน่นอน...

ส่วนกับคำถามว่า... 'เราจะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้บ้าง?' - - ตอบอย่างตรงไปตรงมา, ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีมรดกอะไรได้สำคัญถึงขนาดนั้นครับ...