February 26, 2007

ช่วงวัยแห่งสีสัน


2 comments:

solitary animal said...

เดาว่าภาพนี้ถ่ายในช่วงเทศกาลโฮลี่ ในแถบอินเดีย หรือ เนปาล หรือเปล่าคะ?

un-assignment said...

Holi...ถูกต้องแล้วครับ...

เป็นภาพที่บันทึกมาจากอินเดีย แคว้นอัสสัม เมื่อสองปีก่อน...

บ่ายแก่ ๆ วันนั้น หนุ่มกลุ่มนี้...เดินสวนมาพร้อมกลิ่นกรุ่นแอลกอฮอล์ ที่สัมผัสได้ห่างหลายเมตร! คนศีรษะสกินเฮด มายืนขวางกั้นทางผม!!!... แล้วเอ่ยปากอย่างสุภาพ ขออนุญาตใช้ใบหน้าผมเป็นที่ละเลงสี -ผมปฏิเสธ...

หนุ่มกลุ่มนี้ ค้อมหัว แล้วเราก็ต่างฝ่ายต่างก้าวขาเดินไปในทิศที่จะไป...

ผมสืบเท้าไปได้ไม่น่าจะเกินสองก้าว ก็เปลี่ยนใจ หันไปเรียกพวกเขากลับมา เพื่อให้เอาผงสีป้ายใส่หน้า... แต่กำชับขอว่า อย่าให้กล้องถ่ายรูปที่ห้อยคอต้องได้รับอันตราย... - - พวกเขารับปาก แล้วลงมือ...

จากนั้น ผมก็ขอบ้าง...ขอถ่ายรูปพวกเขาไว้เป็นที่ระลึก...

...ที่ผมเปลี่ยนใจ เพราะนึกถึงประเพณีสงกรานต์ที่เคยงดงามในบ้านเรา... เพราะหลาย ๆ ๆ ๆ ปีหลัง ๆ มานี้ ถ้าอยู่เมืองไทย ผมจะกักตัวอยู่กับบ้าน เนื่องจากไม่อยากออกไปถูกคนใช้ข้ออ้างทางประเพณีรังแก!

...ผมไม่รู้ว่า Holi แคว้นอื่นในอนุทวีป เป็นเช่นใด - - แต่ที่รู้แน่ ๆ วันเทศกาลนี้ ในเมือง Guwahati, รอยผงสีทุกรอยบนใบหน้าของผมนั้น ล้วนเกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจ ภายหลังการเอ่ยขออนุญาตก่อนลงมือ...