July 27, 2008

สะพาย

เว้นวรรคห่างหายไปพักใหญ่...
ก็ไม่มีอะไรมาก แค่ยุ่งอยู่กับการสะสางเก็บกวาดห้องหับที่บ้านให้เรียบร้อย
...เพราะตลอดกว่าสี่ปีที่ผ่านมา มัวแต่มอบเวลาให้กับนิตยสารเล่มหนึ่ง
เลยไม่มีเวลา แม้กระทั่งเช็คถูพื้น!...

มีนาคม ที่ผ่านมา ผมหยุดพันธกิจกับนิตยสารเล่มนั้นแล้ว
ก็ไม่อะไรมาก แค่พบความจริงว่า แท้จริงแล้ว 'อุดมคติ' ที่นายทุนเคยพกมาชวนจนผมหลงร่วมงาน
มันเป็นเรื่องจอมปลอม...

เอาละ...นับแต่นี้ ผมจะได้มีเวลาเป็นของตนเองอีกครั้ง
ก็ไม่มีอะไรมาก แค่ปลดสะพายพันธกิจหนักอึ้งของการคิดจะทำนิตยสารเดินทางดี ๆ สักเล่ม...
แล้วกลับมาสะพายความรู้สึกดี ๆ ออกเร่ร่อนตามประสาอิสรชน -อีกครั้ง.