February 28, 2007

แค่คิดถึงภูเขา...


2 comments:

un-assignment said...

นั่งทำงานผ่านมาทั้งคืน... พอมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นฟ้าสว่าง, อยู่ ๆ ก็นึกถึงภูเขา...

นึกถึงวันที่ตื่นขึ้นมา แล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นภูเขาสูง ห่มหุ้มด้วยหิมะขาว...

แค่คิดถึงภูเขา...
ภูเขา- ไม่เหงา ไม่เศร้า ไม่รวดร้าว
ภูเขา- ไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่คลอน
ภูเขา- คิดถึง...อยากเป็นเช่นภูเขา...

Anonymous said...

ถนอมสุขภาพด้วย