December 15, 2008

...Respectable...

1 comment:

un-assignment said...

...นับตั้้งแต่ปี ค.ศ.1991 ปีแรกที่้ผมเดินทางมาถ่ายทำสารคดีที่เมืองมัณฑเลย์...
ตอนนั้น บรรยากาศทั่วไปยังค่อนข้างเงียบ นาน ๆ ถึงจะเห็นรถยนต์แล่นผ่านหน้า - - นี่ยังไม่เอ่ยว่า รถที่แล่นผ่านหน้านั้น มีสภาพเก่าโทรมเพียงใด!

ผมแวะมา มัณฑเลย์ อีกหลายหน...
แต่ก็ไม่เคยเข้าไปชมอดีตพระราชวังฯ เพราะรู้อยู่เต็มอกว่า มันสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หลังปี ค.ศ.1991
(ตัวพระราชวังดั้งเดิม ถูกไฟไหม้หมดสิ้น จากการสู้รบในช่วงสงครามโลก ครั้งที่2)

...หน้าประตูทางเข้าอดีตพระราชวังมัณฑเลย์
ทีแรก ผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระภิกษุรูปนี้ ถึงยืนหันหน้าไปยังทิศเหนือ และสำรวมสงบนิ่งคล้ายตั้งจิตเข้าสมาธิ ก่อนจะยกมือไหว้ท่วมหัว...

...หลังจากย่องเข้าไปบันทึกภาพ กระทั่งพระภิกษุรูปนี้เดินจากไป - - ผมถึงสังเกตเห็นตรงขอบฟ้า ว่านั่นคือ 'ภูเขามัณฑเลย์' บรรพตมณฑลแห่งตำนานการสร้างเมืองนี้...