August 23, 2008

นัยแห่งหน้ากาก

1 comment:

un-assignment said...

...ใน 'กงโปคัง' หรือ 'วิหารแห่งเทพพิทักษ์' วัดลามะญูรู วัดเก่าแก่สร้างเมื่อราวศตวรรษที่ 11 ทางตะวันตกของ ลาดักห์...

...อันที่จริง ผมเคยเห็นหน้ากากประกอบพิธีกรรมศาสนาพุทธมหายานแบบทิเบต มาไม่น้อย แต่ครั้งนี้กลับรู้สึกแปลก ที่สะดุดจนต้องยืนจ้องหน้ากาก 'มหากาลา กงโป' ใบนี้อยู่นานนับนาที?!?...
- - ผมจ้องมอง โดยจิตที่ว่างเปล่า... ว่างเปล่าชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นตะกอนแม้แต่น้อย - -

...แล้วทันทีที่หลุดจากภาวะภวังค์ ผมก็เห็นแสงเงา ที่ชวนให้ต้องยกกล้องขึ้นกดชัตเตอร์...

หรือนัยชีวิตบางเสี้ยว -มันมีเท่านั้น-
???