January 29, 2007

Down by the WavesDown by the waves...

Hopes, dreams, spiral into a fade...

It is ground down by the waves.

1 comment:

un-assignment said...

นานหลายปีก่อน เคยถูกพี่-เสก' ทาบทามให้แต่งทำนองให้กับงานกวีบทหนึ่ง ทว่าตอนนั้นพยายามเท่าใดก็ไม่สำเร็จ...

แล้วเมื่อก่อนสิ้นปีที่ผ่านมา อยู่ ๆ ก็มีทำนองผุดขึ้นในหัว... แรกทีเดียวกะว่าจะเก็บไว้แต่งคำใส่ในภายหลัง...

อยู่ ๆ อีกเช่นกัน, นึกถึงกวีเก่าบทหนึ่งของพี่-เสก' ...เลยลองเอามาใส่ทำนองดังกล่าว ซึ่งลงตัวอย่างประหลาด...

...กลับจากรัฐรัคขิ่น มาตั้งแต่ต้นปี แต่เพิ่งจัดรูปเข้าระบบเรียบ แล้วพอเห็นภาพนี้เลยนึกถึง...

"ฟองเวลา"
...ลอยล่องคลอร่องคลื่นเว้าเว้น
จะเป็นดั่งฟองแห่งกาลเวลา
เกิดดับสลับมา
เพียงหุ้มพาวูบฝันสู่ห้วงหาว...

...ลอยล่องคลอเมฆฟ่องคล้องฟ้า
จะออกค้นหาดวงดาว
แรมรอนอ้อนราตรีถึงเช้า
เหนื่อยหนาวโดยลำพังหวังได้พบ...

...ลอยล่องรอเมฆเคลื่อนเว้นวรรค
ปรารถนาเพียงที่พักสงบ
เมื่อวานนี้เพิ่งกลับจากสนามรบ
เพิ่งฝังศพความคิดที่ผิดพลั้ง...

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (มีนาคม 2535)