November 27, 2006

Horsemanship


3 comments:

solitary animal said...

อยากถามว่า...

are you the last cowboy?


ภาพสวยมากๆ รู้สึกสงบ เป็นอิสระ และไม่ยอมจำนนดีค่ะ :)

un-assignment said...

absolutely -not-!

ถึงแม้จะถือตนว่าเป็นอิสระชนและไม่เคยคิดยอมจำนน...

แต่เท่าที่เคยมีประสบการณ์ 3-4 วัน วันละ 7-8 ชั่วโมง บนอานหลังม้าซึ่งเดินเหยาะ ๆ ไปเรื่อย ๆ - - ชั่วโมงแรก ก็นึกกระหยิ่มย่องอยู่ในใจว่าได้วางมาดเทห์เป็น cowboy... ทว่าหลังจากชัวโมงแรกผ่านไป ต้องขยับตัวเพื่อเปลี่ยนองศาบั้นท้ายอยู่เกือบทุก 3-4 นาที, ครานั้น ทุกคืนที่นอนแค้มป์ ต้องนอนคว่ำหน้า เพื่อให้บั้นท้ายอันชอกช้ำได้พักระบมบ้าง...(นี่ถ้าควบม้าแบบ cowboy ตัวจริง มีหวังนอนฝันร้ายทุกคืนแน่)

ฉะนั้น... ถ้าจะเป็นได้ ก็เห็นจะเป็นได้เพียงแค่ the last lost cowboy!...

solitary animal said...

ฮ่าๆๆ :)